Ράφι

  • Rack

    Ράφι

    Περιγραφή προϊόντος: Ράφι Μια διαδικασία όπου η σχάρα αποτέφρωσης μετριάζεται από ένα μέσο που ρέει διαμέσου αυτού. Η σχάρα έχει έναν αριθμό κοίλων πλακών από λαμαρίνα. Κάθε πλάκα βρίσκεται στην επόμενη υποκείμενη πλάκα. Ένας σωλήνας σύνδεσης είναι διατεταγμένος στη μία πλευρά κάθε πλάκας και ένας σωλήνας εκκένωσης τοποθετείται στην άλλη πλευρά κάθε πλάκας για το ρέον μέσο. Οι μεμονωμένες πλάκες διασταυρώνονται από ένα πλήθος σωληνοειδών στοιχείων που ανοίγουν στην άνω πλευρά των πλακών. Ο πρωταρχικός αέρας είναι ...